własność intelektualna

Sporządzamy umowy i licencje z zakresu praw autorskich. Pomagamy chronić know-how i tajemnicę przedsiębiorstwa, zajmujemy się związanym z tym zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, zarówno na rynku, jak i wewnątrz firmy (lojalność pracowników). Posiadamy doświadczenie we wspieraniu klientów w zakresie ochrony własności intelektualnej w projektach B+R.
W sprawach z zakresu własności przemysłowej (patenty, znaki towarowe) współpracujemy z rzecznikiem patentowym. Oferujemy przeprowadzanie audytów licencyjnych przy wsparciu wykwalifikowanego audytora.

Sporządzamy umowy i licencje z zakresu praw autorskich. Pomagamy chronić know-how i tajemnicę przedsiębiorstwa, zajmujemy się związanym z tym zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, zarówno na rynku, jak i wewnątrz firmy (lojalność pracowników). Posiadamy doświadczenie we wspieraniu klientów w zakresie ochrony własności intelektualnej w projektach B+R.
W sprawach z zakresu własności przemysłowej (patenty, znaki towarowe) współpracujemy z rzecznikiem patentowym. Oferujemy przeprowadzanie audytów licencyjnych przy wsparciu wykwalifikowanego audytora.

własność

intelektualna

software house

nowe technologie

projekty IT

dane osobowe

obsługa korporacyjna

własność intelektualna

software house

nowe technologie

projekty IT

dane osobowe

obsługa korporacyjna

własność intelektualna

Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Gorwa, ul. Okrężna 7a/50, 41-100 Siemianowice Śląskie; NIP: 969-147-75-18
Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Hołubowska, ul. Zwycięstwa 14/105, 44-100 Gliwice; NIP: 635-18-33-160
Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Karkoszka-Janota, ul. Zwycięstwa 14/105, 44-100 Gliwice; NIP: 222-077-39-00

office@bluecollective.pl

© Copyright - Blue Collective    |   Strony internetowe - designed by DOTSK

Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Gorwa, ul. Okrężna 7a/50, 41-100 Siemianowice Śląskie; NIP: 969-147-75-18
Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Hołubowska, ul. Zwycięstwa 14/105, 44-100 Gliwice; NIP: 635-18-33-160
Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Karkoszka-Janota, ul. Zwycięstwa 14/105, 44-100 Gliwice; NIP: 222-077-39-00

office@bluecollective.pl

© Copyright - Blue Collective    |   Strony internetowe - designed by DOTSK