Informacja o Administratorze Danych Osobowych

Administratorami Państwa danych osobowych są:

 • radca prawny Karolina Hołubowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Karolina Hołubowska,
 • radca prawny Jakub Gorwa, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Gorwa,
 • radca prawny Małgorzata Karkoszka-Janota, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Karkoszka-Janota

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: office@bluecollective.pl

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Państwa pytania, utrzymywać z Państwem dalszy kontakt lub świadczyć na Państwa rzecz pomoc prawną.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe:

 1. podane przez Państwa w wysyłanych do nas wiadomościach lub podczas kontaktu telefonicznego (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane, które podają nam Państwo dobrowolnie podczas kontaktu).
 2. adresy IP Państwa komputerów, smartfonów oraz innych urządzeń, z których Państwo korzystają, kontaktując się z nami,
 3. pliki cookie (tzw. „ciasteczka”),
 4. logi serwera www z naszej strony internetowej, np. Państwa lokalizacja, czas połączenia, informacja o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Mogą Państwo sami zadecydować o tym, jakie dane z punktów b-d powyżej chcą nam Państwo udostępniać, odpowiednio konfigurując Państwa przeglądarkę internetową.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzamy w wykonaniu naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którymi są:

 1. udzielenie odpowiedzi na zadawane przez Państwa pytania i prowadzenie dalszej korespondencji z Państwem,
 2. kontakt telefoniczny w celu ustalenia warunków dalszej współpracy, doprecyzowania zadanego przez Państwa pytania,
 3. badanie ruchu na naszej stronie internetowej,
 4. świadczenie pomocy prawnej na Państwa rzecz lub na rzecz organizacji, które Państwo reprezentują,
 5. ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

Jeśli zdecydują się Państwo na współpracę z nami, będziemy też przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przygotowania oferty, doprecyzowania warunków współpracy oraz wykonania zawartej umowy o świadczenie pomocy prawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz dla celów archiwizacyjnych, w tym dla celów udokumentowania wykonania umowy.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

 

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych innym podmiotom i osobom, chyba że to jest niezbędnie konieczne. Na przykład, jeśli zdecydują się Państwo na współpracę z nami możemy przekazać Państwa dane naszym doradcom prawnym w celu sporządzenia umowy lub do biura rachunkowego w celu dokonania rozliczenia za wykonane dla Państwa usługi. Dane podane
w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi, np. serwisantom IT. Zawsze zawieramy umowę z takimi podmiotami i gwarantujemy, że przetwarzanie przez nie Państwa danych odbywa się wyłącznie na nasze wyraźne polecenie.

 

Okres przechowywania danych osobowych

 

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do prowadzenia przez nas obsługi Państwa pytań, tj. tak długo, jak zechcą Państwo utrzymywać z nami kontakt. W ciągu 4 tygodni od ostatniego kontaktu z Państwa strony usuniemy Państwa dane. Zanim jednak to nastąpi, możemy się z Państwem skontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

Jeśli zdecydują się Państwo na współpracę z nami, będziemy przetwarzać Państwa dane przez okres naszej współpracy (np. przez okres, na jaki zawarliśmy umowę) oraz przez okres potrzebny do tzw. ustalenia, dochodzenia i odpierania roszczeń (np. w przypadku zaistnienia ewentualnego sporu) oraz przez okres, w którym przepisy prawa nakładają na nas obowiązek archiwizacji i udokumentowania wykonania umowy nie dłużej jednak niż przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyliśmy współpracę.

 

Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo sprostowania Państwa danych,
 3. prawo żądania usunięcia danych,
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 6. prawo przenoszenia danych.

W celu wykonania wyżej wymienionych praw, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: office@bluecollective.pl.

 

Jeśli mają Państwo wątpliwości co do tego, czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z prawem, mogą wnieść Państwo skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi .

 

Informacja o plikach cookies

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa komputerach, tabletach, smartfonach oraz innych urządzeniach, za pomocą których kontaktują się Państwo z nami bądź korzystają z naszej strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby korzystają z naszej strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości (n. pozwala na zapamiętanie wprowadzonych danych),

 

Na naszej stronie internetowej stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 1. „sesyjne” (session cookies), które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na Państwa urządzeniach do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 2. „stałe” (persistent cookies), przechowywane są w Państwa urządzeniach przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

 

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w używanych przez Państwa urządzeniach. W każdym czasie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarek w tym zakresie, np. usuwając zachowane pliki cookies albo automatycznie je blokując. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają. Zwracamy uwagę, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.

Informacja o logach serwera

Informacje o niektórych Państwa zachowaniach podczas korzystania z naszej strony internetowej podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną oraz w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług.

 

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 1. czas nadejścia zapytania,
 2. czas wysłania odpowiedzi,
 3. nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 4. informacja o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Państwa (tzw. referer link) – w przypadku, gdy przejście na nasza stronę internetową nastąpiło przez odnośnik,
 6. informacje o Państwa przeglądarce,
 7. informacje o adresie IP.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę internetową i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania stroną.